Ajalugu

Talumuuseumi loomine ja areng

Paduvere talumuuseum, mis asub ajaloolise Piibe maantee vahetus läheduses, avati kolmapäeval, 23. juunil  1971. aastal kohaliku ühismajandi jaanipeoga.

Muuseumi rajamise eestvedajateks olid 1960ndatel Paduvere küla elanikud Vilma ja Heino Lääne, kes said idee selleks kunagise Vaimastvere koolmeistri Jaak Seeru käest. Viimane oli alustanud Vaimastvere koolis ajaloolise kodulootoa sisustamisest.

Nii alustati looduslikult kaunis Paduvere külas, kunagise Aru-Kaasiku talu maadel, rajama talumuuseumi ja talletama vanade eestlaste elu-olu. Peaaegu Paduvere küla keskel asuval Aru-Kaasiku krundil (esmakordselt mainitud 1411. aastal Arro) elasid kunagi Grünbergid, kes Vene kodusõja aastatel tulid Venemaalt Eestisse. Perekond hukkus 1941. aasta sõjasündmustes ning taluhooned põlesid maha.

Kuna kasutult seisev maa-ala oli osaliselt juba võsastunud, alustati kõigepealt 1966. aastal raadamis- ja koristustöödega. Talgute korras lõid kaasa paljud ümbruskonna inimesed. Kuna ettevõtmine ühe kolhoosi poolt oli tol ajal ainulaadne, siis vaatasid paljudki, eriti võimumehed sellele viltu. Miks peaks üks kolhoos tegelema muuseumi rajamisega? Mineviku meenutamine ja jäädvustamine oli ju tabu.

Esimese ehitisena rajati 1967. aastal tulevase talumuuseumi õuele 18. sajandist pärit ait, mis toodi kohale Kalalinna külast. Tegemist on ainult kirvega tahutud palkidest ehitatud vana ehitisega. Kohalike ehitusmeeste abil ja oskustel valminud ait sai õlekatuse.

Järgmisel aastal hakati püstitama samuti 18. sajandist pärit rehielamut, mis toodi kohale Villakvere külast. Tegu on ehitisega, mis pärineb ajastust, mil veel ei ehitatud talumajadele korsten. Rehielamu valmis 1970. aasta suvel. Katuse ehitamiseks kasutatud pilliroog toodi kohale Noarootsist.

Olgu siinkohal lisatud, et aidale ehitati uus katus 1995. aastal ning pilliroost tegid selle Siimusti noored meistrimehed. Kuni 2012. aastal said mõlemad hooned, nii rehielamu kui ait endale uued nägusad rookatused. Töö teostajaks oli siis juba Inglismaal koolituse saanud Saaremaa firma meistrimehed ning pilliroog toodi kohale Lätist, Salacgrivast.

Kuid kevadel 1971 ehitati muuseumi õuele veel toidutare ning puidust lava- tantsupõrand. Samal ajal koguti ümbruskaudsetest küladest vanavara, tööriistu ja tarbeesemeid. Väga paljud kohalikud inimesed annetasid muuseumi tarvis esemeid, kuid neid leiti ka mahajäänud tühjadest hoonetest. Nii näiteks leiti ühest Endla järve äärsest mahajäänud sara alt uhke vedruvanker, mis tassiti eemal asunud juurdepääsuteele välja inimjõul.

Kuni lõpuks oldi valmis muuseumi avapeoks, mis toimus 23. juunil 1971. „Vaadates seda talu, meenub lapsepõlv, kodukolle, meenub kõik ilus, mis inimesel on,“ lausus Heino Lääne aastaid hiljem vana rehielamu kohta.

24. juunil ilmunud ajalehes Punalipp ilmus kirjutis „Omapärane muuseum“, kus esmakordselt kirjutati Paduvere talumuuseumist.  

„Paduvere külla, mis asub Bolševiku kolhoosi mail, on kerkinud üks talu. Pillirookatusega rehielamu ja ait. Need hooned pandi sinna püsti muuseumi tarvis,“ kirjutas ajakirjanik Koit Kuulmata.

„Muuseumi rajamise eestvedajaks on olnud majandi esimees H. Lääne. Tema on ka rohkesti mitmesuguseid eksponaate hankinud.

Eile oli Paduvere külas Arus Bolševiku kolhoosi rahva jaanituli. Sel puhul tehti esmakordselt ka omapärase talumuuseumi uksed külastajatele valla,“ seisis kirjutise lõpus.

Laupäeval, 26. juunil ilmunud Punalipu esiküljel ilutses aga uudislugu: „Suur pidu Paduveres“.

Selles kirjutati: „Jaanilaupäeval kogunes Bolševiku kolhoosi pere Paduverre. See päev oli tähtis sellepärast, et seal avati ainulaadne talumuuseum. Majandi esimees Heino Lääne rääkis muuseumi saamisloost, tänas kõiki neid, kes aitasid kaasa ehitamisele ja annetustega muuseumi kogude täiendamiseks. Kokkutulnud tutvusid muuseumiga.

Kontserdil esinesid estraadisolistid Els ja Lembit Himma, teatriühingu sõnakunstnikud ja kolhoosi naisansambel.

Siis süüdati jaanituli ja jätkus tujuküllane pidu.“

Laulja Els Himma meenutab nüüd viiskümmend aastat hiljem, et konkreetselt see pidu talle ei meenu. „Esinemisi oli tol ajal palju ja erinevates kohtades,“ räägib Himma 2021. aastal.

Sealt alates algas talumuuseumi aktiivne elu. Suvekuudel oli muuseum avatud ning toimusid mitmed erinevad üritused. Selleks loodi muuseumi juurde ka sportimisvõimalused. Nii valmis muldkattega võrkpalliväljak ning rajati kuuli- ja kettaring. Jooksurada kulges ümber muuseumi territooriumi. See võimaldas muuseumi territooriumil korraldada mitmel suvel ka kolhoosi spordipäevi.

Aktiivselt hakkasid muuseumi külastama lasteaiad ja koolid, saabus ka väliskülalisi teistest liiduvabariikidest. Esimesena saabusid 1972. aastal külalised Armeeniast. Kolhoos võttis palgale muuseumi hoida, kelleks oli Paduvere külas elav Elga Amor. Pidevalt täiendati ka eksponaatide varu ning paljud piirkonna inimesed avaldasid ise soovi, vanu esemeid muuseumile annetada. 

Suvel 1976 valmis muuseumi naabruses asfaltkattega ja 250 meetrise jooksurajaga staadion (hüppe- ja heitepaigad) koos staadionimajaga. 100 m sirgel on neli, ringil kolm rada. Muruväljakul oli võimalik mängida ka jalgpalli.

Piibe maantee äärde, vana kruusaaugu kõrvale, rajati 1976. aasta kevadel Bolševiku kolhoosi inimeste tööga park. Selleks istutati kokku 700 ilupuud, sealhulgas 350 harilikku tamme, 50 punast tamme, rohkesti pärni, vahtraid, lehiseid, ebatsuugasid, nulgusid, pihlakaid, mandžuuria pähklipuud jt. Lisaks veel 8000 männi- ja 4000 kuusetaime. Park kavandati kaheosaline: segametsa pargina ja mälestustammikuna.

Pargi projekti kavandas kolhoosi metsaülem Hans Tamm. Tema koos elektrik Kalju Poomiga istutasid parki ka esimese puu – pärna. Värskelt abiellunud paarid istutasid parki aga oma nimepuud. Pargi arendamine katkes seoses kolhoosi liitmisega Jõgeva näidissovhoosiga 1978. aastal.   

Tartus asunud Etnograafiamuuseum oli Paduverest tehtavast vaimustuses ja kavandas muuseumi õueala kohta 1976. aastal tuleviku kavandiplaani koos omapoolsete lahendustega. Kahjuks jäi see ootama paremaid aegu ning osa pakutust ei jõudnudki teostusse.

Sest pärast 1978. aasta aprillis toimunud Bolševiku kolhoosi liitmist suurmajandi Jõgeva näidissovhoos külge, lakkas ka muuseumis aktiivne tegevus. Likvideeriti ka palgaline töökoht ja muuseumi vedamine jäi vaid pensionipõlve pidava endise majandijuhi Heino Lääne kanda.

Toetuseta jäänud kiratseva muuseumi muredest kirjutati ka vabariiklikus ajakirjanduses (Rahva Hääl).

Lahendusena sai muuseum 1981. aastal kultuuriministeeriumi poolt isetegevusliku muuseumi staatuse, kuid peale aruandluse ei toonud see juurde midagi. Aastatel 1978 – 1988 valitses seetõttu muuseumis vaikelu, mis muutus ärkamisaja saabumisega. Talumuuseumi arengule mõjus positiivselt kohaliku piirkonna taaseraldumine iseseisvaks tootmismajandiks (Endla kolhoos), mille etteotsa asus ajaloost lugupidav majandijuht Tiit Maripuu. Muuseumile hakati taas osutama mitmekülgset abi. Talumuuseumist kirjutati mitmetes üleriigilistes väljaannetes. Samuti räägiti Eesti raadios ja ETV-s (Ants Paju saade „Kodukandi lood. Vaimastvere“ veebruar 1990).

Noortelehes Säde (7. detsember 1988) ilmus Janika Punga kirjutis „Vanaisa muuseum“, kus arutleti muuseumiteemadel selle looja Heino Läänega. Ajakirjanik lõpetas sõnadega:
„Ei tea, on see õige, aga miskipärast mõtlen Lääne pere vanaisale ja ta muuseumile samamoodi, nagu mõtlen Vargamäe Andresele ja jõe allalaskmisele. Tundub, et neis on midagi ühist. Nagu on natuke ühist kõigis asjades, kuhu on pandud tööd ja vaeva ja lootust.“   

1980-ndate lõpul sai muuseum uue hingamise ja nii jõuti ka 10. novembril 1989. aastal muuseumi arendusnõukogu moodustamiseni, kuhu kuulusid Heino Lääne, Tiit Maripuu, Jõgeva rajooni täitevkomitee aseesimees Vello Mäesepp, Jõgeva metsamajandi direktor Enn Kangur ja Tiit Lääne. Pere-Reinu talus toimunud arutelul osalesid veel ka rajooni kultuuriosakonna juhataja Merli Kleinert ja metoodik Helju Sihver.

Nõukogu seisukoht oli, et rajoonil on sellist muuseumit kindlasti vaja. Esimeseks suuremaks ettevõtmiseks oli kümmekond aastat varem etnograafiamuuseumi poolt välja pakutud tammepuust skulptuuride rajamine.

Nii paigaldati ühistöö tulemusena 12. augustil 1990 muuseumiõuele viis tammepuust skulptuuri, millised valmistas Peterburi skulptor Grigori Azarenkov, kes ajutiselt elas ja töötas Jõgeva metsamajandis. Taiestel on kujutatud kunagine Vaimastvere mõisnik parun von Schwartz ja Pärtli Liisu, näitekirjanik Hugo Raudsepp, parun von Brasch ning kohalik talumees ja kunagine Kärde vallavanem Mart Ermann.

Samal aastal uuendati kõlakoja tantsupõrandat, ümber muuseumiõue ehitati esmakordselt lattaed ning aida tarvis toodi Saaremaalt pilliroogu. Kõige selle taga oli majandijuhi Tiit Maripuu abi muuseumi tegevust elus hoida.  

„Paduvere talumuuseumis võtab külastajaid vastu nagu ikka Heino Lääne. Temata poleks ju ei muuseumi ega selle head vaimu,“ kirjutas kauaaegne muuseumi giid Asta Paeveer 1991. aastal Vooremaas.

25. septembril 1992 lahkus igavikuteele Heino Lääne. 2. oktoobril saadeti ta viimasele teekonnale Laiuse kalmistule. Matuserong peatus mälestusminutiks ka muuseumi väravas. Talumuuseum kuulus sel hetkel osaühing Endlale bilanssi, kuid majandijuht Tiit Maripuu pakkus seejärel muuseumit Heino Lääne pärijatele. Kuni 2. juulil 1993 vormistati nelja akti alusel muuseum Heino Lääne ühistatud vara osakute alusel selle pärijale Tiit Läänele. Vormistati ühistatud ja muul viisil õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või natuuras kompenseerimise alusel aktid. Aluseks OÜ Endla reformikomisjoni otsused 21. maist 1993.

Muuseumihoonete väärtuseks hinnati 3900, puuskulptuuride 1000, staadioni 1514 ja laululava väärtuseks 147 krooni. Ehk kokku 6561 krooni.

Tegelikult juba 16. veebruaril 1993 sai muuseum ühena esimesena Eestis eramuuseumi staatuse, kuid juriidiline alus oli Paduvere Talumuuseumi asutamiskoosolek 15. novembril 1995 Tiit Lääne, Ülle Lääne ja Kadi Lääne poolt. Muuseumi juhatajaks valiti Tiit Lääne. Juriidilist alust oli muuseumile tarvis erinevates projektides osalemiseks ja majandustegevuse alustamiseks. Mittetulundusühingu registreerimistunnistus väljastati 15. märtsil 1996. Maa (3,0 ha) vormistati talumuuseumi omandisse 24. oktoobril 1996, enne kuulus see OÜ Vaimastvere Põllumehed omandisse.

Kuna sajandivahetusel muutus mittetulundusühingute seadus, siis uue nimega Paduvere Talumuuseumi Selts asutamine toimus 11. veebruaril 2001. Põhikiri kinnitati sama aasta 11. juulil ja Tartu Maakohtu kandeotsus MTÜ registreerimiseks tehti 30. augustil.    

Seal alates on juhib muuseumi tegevust MTÜ Paduvere Talumuuseumi Selts, mis tegutseb vastavalt põhikirjale ka külaseltsi ülesannetes. Talumuuseum seadis oma tegevuses eesmärgiks nii Eesti rahvuskultuuri säilitamise (muuseumihoonete, eksponaatide ja näituste näol), vabaõhuürituste korraldamise (jaanipeod, suvepeod, teatriõhtud) ja sportliku tegevuse pakkumise ning võistluste korraldamise (selleks on rajatud spordiväljakuid, kus toimuvad treeningud ja võistlused). Samuti aja- ja kultuurilooliste raamatute koostamise, väljaandmise ning kirjastamise.

Järgnenud aastatel on talumuuseum seda kõike ka teinud. Tegutsenud laialdaselt, korraldades kohapeal suvepidusid, teatrietendusi, konverentse, peoõhtuid, kokkutulekuid, näitusi, aga ka spordivõistlusi. Seejuures korraldanud seltsi nime all erinevaid sündmusi ka väljaspool muuseumi territooriumi.

Samal ajal on renoveeritud vanu hooneid, rajatud uusi, kogutud ja süstematiseeritud vanavara. Seda nii esemete kui dokumentide, helifailide ja fotode näol. Aktiivselt on tegeletud kirjastamisega ja ka muuseumi laiendamisega. Nii kerkib muuseumi uus esindushoone (muuseum ja loomemaja) endisse, 1913. aastal ehitatud Pedja meiereisse. 

Talumuuseumi õuel on kontserdi andnud:

Els Himma, Tarmo Pihalp, Palderjan, Artur Rinne, Suveniir, Marek Sadam, Rauno Pehka, JAM, Uno Loop, Freddy, Erich Krieger, Siiri Sisask, Bonzo, Zetod, Kõrsikud, Rock Hotell, Smilers, Singer Vinger, Terminaator, Vennaskond, Kristina Ehin ja Silver Sepp jt.

Talumuuseumi õuel on ettekandega esinenud:

 

Mart Laar, Hillar Palamets, Mart Siimann, Trivimi Velliste, Arvo Junti, Mart Helme, Erki Aavik, Indrek Schwede, Jaan Talts, Jaak Salumets, Enn Säde, Eino Veskis, Jüri Tarmak, Ants Paju, Vello Ilmoja, Aivar Pohlak, Siiri Sisask, Tõnis Lukas, Raul Meel, Sulev Oll, Raul Rebane, Erik Lillo, Heino Enden, Toomas Edur, August Englas jt.

 

Talumuuseum ja faktid

1970 – valmis Villakvere külast pärit rehielamu

23. juuni 1971 – muuseum avas uksed koos laulualavaga

1971-1978 – Bolševiku kolhoosi omanduses

1972 – esimesed väliskülalised saabusid Armeeniast

1975 – laululava sai esimese kõlakoja

20. juuli 1976 – valmis 250 meetrise ringiga staadion

1978-1988 – Jõgeva näidissovhoosi omanduses 

1981 – kultuuriministeeriumilt saadi isetegevusliku muuseumi staatus

10. november 1989 – moodustati muuseumi arendusnõukogu 

12. august 1990 – valmisid tammepuust skulptuurid 

1988-1993 – Endla kolhoosi, OÜ Endla omanduses

16. veebruar 1993 – muuseum alustas iseseisva eramuuseumina 

2. juuli 1993 – OÜ Endlale kuulunud muuseumihoonete erastamine

1994 – vana ait sai uue pilliroost katuse

1995 – muuseum sai hoonetesse elektri

15. november 1995 – asutati Paduvere Talumuuseum 

1996 – staadionimaja renoveerimine muuseumi hooneks

22. juuni 1996 – tähistati pidulikult muusemi 25. sünnipäeva

24. oktoober 1996 – kinnitati muuseumi maaüksus

1997 – muuseumi fondi osteti vana Kõola koolimaja

1998 – muuseumi territooriumile toodi Selli külast suitsusaun

2000 – toidutare renoveerimine ja puidust detailmaja paigaldus

11. veebruar 2001 – asutati Paduvere Talumuuseumi Selts

11. juulil 2001 – kinnitati Paduvere Talumuuseumi Seltsi põhikiri

2001 – valmis vanade põllutöömasinate katusealune  

21. juunil 2002 – valmis uus laululava koos kõlakojaga

20. august 2003 – staadionil avati saviliiva kattega tenniseväljak

2004 – uue murukatte sai minijalgpalliväljak

2005 – tenniseväljak sai piirdeaia

2006 – toimus talumuuseumi I vabaõhukonverents 

22. aprill 2009 – muuseum ostis Jõgeva vallalt Pedja meierei

2009 – tenniseväljak sai kunstmurukatte

28. mai 2010 – esimene talgupäev Pedja meiereis

2010 – renoveeriti vana suitsusaun 

2011 – algas Pedja meierei renoveerimine loomemajaks 

2011 – muuseumiõuel avati taaspüstitatud vana Kõola koolimaja

2012 – rehielamu, ait ja suitsusaun said uued rookatused

2012 – avati mälestuskivi 1941. aasta suvesõja ohvritele 

22. november 2012 – ilmus sarja „Meritsi maailma läinud eestlaste lood“ esimene raamat

2013 – muuseumile paigaldati uus elektrikaabel 

2015 – X vabaõhukonverents „Meenutades ajakirjanik Olev Antonit“ 

2016 – tenniseväljak sai elektrivalgustuse 

2017 – Jõgeva linna teater mängis Pedja meiereis „Piimamees Tevjet“

28. juuli 2018 – 50. korda toimusid Otto Erimaa mälestusvõistlused

14. november 2018 – Jõgeval algas talumuuseumi mälumängusari

15. november 2019 – renoveeritav Pedja meierei sai sooja sisse

29. august 2020 – toimus Pedja meierei esimese osa avamine

 

Paduvere küla

Paduvere küla on kirjalikes allikates esmakordselt mainitud 1411. aastal nimega Paddover (Paddower) ja talukohta Arro, kus asub talumuuseum. Küla on aegade jooksul iseloomustanud rohked kivikalmed, ohvrikivi ja –allikas, noorema rauaaja asukoht (sealt leitud nn Paduvere raudkirves pärineb 1.-2. sajandist). Paduvere oja (pikkus 8 km) algab Kärde lähedalt ja suubub Pedja jõkke. 

1624. aasta revisjoni aktist võib lugeda, et Laiuse lossi alla kuuluvatest aadlikkude mõisate nimekirjas on Thomas Vegesackile kuuluv Paduvere mõisake ühes Oonurme ja Tirmastu külaga. Samas nimetatakse Paduvere küla nagu mitmeid teisigi tühjaks külaks, kus puudusid talupojad. 1638. aasta revisjonis märgitakse, et Paduvere mõis, seda nimetatakse samas aktis ka karjamõisaks, on ikka veel tühi.

1684. aasta andmete järgi oli Paduvere külas juba neli talupoega. Kellest on teada kahe nimed: Rattsep Jack ja Seppa Jahan. 

1686. aastal moodustati Paduvere ja Kärde mõisa baasil ühine Vaimastvere mõis. Küla laastas 1710 – 1712. aasta katk, kui külas oli katku surnuid 9 inimest. Külas oli alles 9 peret, kus elas kokku 47 inimest, neist 21 last. Samas oli Rootsi valitsus pantinud osa küla maid Ripuka mõisale. 1795. aasta revisjoni järgi elas Paduveres 6 peret. 

Paduvere koos Kaera ja Oonurme külaga moodustas veel 19. sajandi lõpul Kärde mõisa juurde kuuluva karjamõisa ning see kandis Paduvere karjamõisa nime. Oletatakse, et karjamõisa süda asus just Aru talu maadel.

Nii kuulus Paduvere küla algselt pärast valdade moodustamist Eestimaal Kärde valla koosseisu. Alates 1892. aastast aga juba Tartumaa Vaimastvere valla koosseisus, olles tuntud põllumajanduslikult tugev ja elujõuline küla. Pärast Vaimastvere valla likvideerimist 1950. aastal kuulus küla 4 aastat Jõgeva rajooni Kõola külanõukogu koosseisu. Aastatel 1954 – 1979 eksisteeriti Pedja külanõukogu ja 1979 – 1993 Jõgeva külanõukogu alluvuses. 

Alates 22. aprillist 1993 kuulub Paduvere küla Jõgeva valda.

Nõukogude aegsetes teatmeteostes vaikiti aga küla vahel sootuks olematuks. Näiteks 1973. aastal ilmunud (Eesti Nõukogude Entsüklopeedia) ENE annab teada: Paduvere, küla Jõgeva rajoonis Põltsamaa külanõukogus. Põltsamaast läänes, 88 elanikku (1973). Nii märgiti ära Põltsamaa lähedal asuv Paduvere, mitte aga Jõgeva külje all Piibe maantee äärde jääv küla.

Samas ENE-s antakse aga märksõna „Külaproletaarlane” all teada, et sellenimeline põrandaalune kommunistlik ajaleht ilmus Vaimastvere vallas Paduvere külas Eduard Suure majas aastatel 1932-1934. Järelikult oli ka see Paduvere siiski olemas.

1994. aastal ilmunud Eesti Entsüklopeedia (EE) ütleb Paduvere kohta järgmist: „Küla Jõgeva linnast 10 km loodes, 42 elanikku (1989). Huviväärsusi: Endla ühismajandi vabaõhumuuseum (avatud 1971) ja selle peoplatsi kaunistavad kirjanik H. Raudsepa  ning Vaimastvere mõisnike ja talupoegade büstid (tamm, G. Azarenkov, 1990).

Teise maailmasõja alguspäevil toimus küla territooriumil (Aru Nõmmel) suur lahing, kus saksa eelväed ründasid 1941. aasta juulis Paduverre laagrisse jäänud taganevaid vene väeüksusi. Kohapeal langes palju sõdureid ja külarahvale jäi hulgaliselt kraami. 

Kolhoosikord jõudis Paduveresse 7. aprillil 1949, mil moodustati kolhoos Sangar, esimees August Grünverk. Hiljem kuulus küla Bolševiku, Jõgeva näidissovhoosi ja Endla kolhoosi alla. 

Paduvere küla on tüüpiline ahelküla, kus 20. sajandi algul oli 12 talukohta. Nüüdseks on neist mõned kadunud, aga samas on mõned elamud ja krundid ka juurde tulnud. 2020. aastal oli külas 16 majapidamist ja elanikke ca 30. Suuri talupidamisi külas enam ei ole ja põllumaad on enamalt välja renditud ümbruskaudsetele talunikele.

Rehielamu Villakvere külast

Muuseumiõue peahoonena alustati 1969 suvel rehielamu rajamist. Möödunut suudab ainsana 50. aastapäeval meenutada Ülo Beilmann, kes töötas siis kolhoosis autojuhina ja koolitas ennast ehitusmeistriks.

„Rehielamu võeti kohapeal palkidest lahti, mis siis ära nummerdati. Mina vedasin oma Gaz-51-ga palgid Paduverre. Päris mitu koormat, sest palke oli palju.

Paduveres hakkasid hoonet püsti laduma oma majandi ehitusmehed: Elmar Liivak, Karl Koskaru, Hillar Teder jt. Paekivist ahju ehitas elamu alla Artur Unne, kes hiljem töötas kolhoosis veskimehena.

Katuse tegemiseks tegi aga kolhoosi esimees Lääne kaupa minu ja minu isaga. Pilliroog oli kohal ja kahekesi võtsime isaga, kes oli seda varemgi teinud, selle töö ette. Kuskil kuu aega tegime. See oli üks paras turnimine, sest kadus oli väga libe, nagu jää peal. Kokkuleppel majandiga saime katuse tegemise eest kokku 400 rubla. See oli siis päris suur raha.“  

Scroll to Top